REFORMES INTEGRALS I PARCIALS

Dóna’ls una nova vida als teus espais. No hi ha mur que se’ns resisteixi ni detall que se’ns escapi!
Després de visitar l’espai a reformar i prendre les mides, és el moment de parlar amb tu sobre les necessitats concretes, l’estil de vida i els hàbits que cal tenir en compte en el disseny del teu habitatge.

Comencem amb la fase d’Avantprojecte: treballem i valorem les diferents opcions que ens ofereix l’espai, estudiem diferents distribucions fins trobar la que s’ajusta més a les teves necessitats, és el moment més creatiu i tot personalitzat amb el que necessites! (2 Setmanes)

Quan triem l’opció que us encaixa, passem a la fase de Projecte: definim el projecte tècnicament i estèticament mitjançant plànols i 3Ds. Cada pas que fem junts forma part d’un planning detallat perquè sempre sàpigues on som al projecte i quin és el següent pas. (4-6 setmanes)

Per acabar aquesta fase de projecte, generem els amidaments per poder demanar preu al constructor i demanar llicència d’obres, si cal. (2 setmanes)

Finalment, tenim la fase de Direcció d’Obra que consisteix a controlar que els treballs es fan segons el disseny acordat.

Volem que visquis a la llar dels teus somnis!

CONTACTA AMB NOSALTRES