CASA NOGUERA

Projecte de reforma a Osona

Aquesta casa unifamiliar a Osona te 3 necesitats pel que fa al projecte:

  • Fer un interiorisme exterior
  • Renovar el bany
  • Renovar la cuina 

INTERIORISME EXTERIOR
Sembla una paradoxa però ens encanta poder fer l’interiorisme d’un exterior.

Per començar hem recomposat tota la façana de l’habitatge original mitjançant morter monocapa. Es tracta d’un acabat dels de sempre però que sembla que està tornant a utilitzar-se.

El fet d’estar pigmentat en massa ens evita un manteniment tan seguit com el de la pintura. També és un producte que participa en l’intercanvi de temperatures i humitats de l’edifici ja que és impermeable de l’exterior a l’interior però permeable de l’interior a l’exterior, per tant deixa respirar a les parets.

Llegir més